Auteurs

17 producten gevonden.
Na de vlucht - Een op herstel gericht behandelaanbod voor getraumatiseerde vluchtelingen

Na de vlucht - Een op herstel gericht behandelaanbod voor getraumatiseerde vluchtelingen

RENATE SMID SABINE VERMIN

Equator Foundation is partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep en biedt behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel met traumagerelateerde psychopathologie (veelal een...
Meer info
3,90
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maat-schappelijke opvang in Tilburg

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maat-schappelijke opvang in Tilburg

J. Buitendijk H. Garretsen J. Wolf Ch. van Nieuwenhuizen

Bij de Stichting maatschappelijke opvang Midden-Brabant 'Traverse' is de afgelopen vijf jaar werk gemaakt van de implementatie van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) als basismethodiek voor de...
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud 2 BILD I | Marjo Oosterholt 3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink 4 Op weg naar Ithaka. Reflecties op empowermentbinnen zorg en welzijn | Jenny Boumans en MichielLochtenberg 15 HERSTEL...
Rehabilitatie tussen vraag en aanbod

Rehabilitatie tussen vraag en aanbod

Jos Dröes Prof. dr. Jean Pierre Wilken Helma Blankman

Hoewel er vele vormen van rehabilitatie zijn, is het doel gelijkluidend: het bieden van ondersteuning aan mensen met ernstige psychosociale belemmeringen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel! proces.
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 2 - 2005
Redactioneel

Redactioneel

Els Bransen

Het is alweer volop zomer, tijd om op vakantie te gaan! Maar vakantie vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je hebt er geld voor nodig maar ook allerhande fysieke, praktische en psychische vaardigheden.
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 2 - 2005
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Inhoudsopgave

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Inhoudsopgave

Inhoud Proloog 7 Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel DEEL 1 OVERZICHT EN ACHTERGRONDEN 1 Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg 19 Annette Plooy en Jos Dröes 2 Ervaringskennis in de...
Project ‘Dit Ben Ik’. Een bijzonder proces om mensen te ondersteunen in persoonlijk herstel

Project ‘Dit Ben Ik’. Een bijzonder proces om mensen te ondersteunen in persoonlijk herstel

Lisette van der Meer Heleen Wadman Tessa Jonker Leonie Bais Marjon Huiting Jacob de Jong Anita Luppes Ellie van Setten

Vanuit de ART-benadering hebben de auteurs bij ggz-instelling Lentis een interventie ontwikkeld die zich meer dan de gebruikelijke rehabilitatiebenaderingen (IRB, SRH of de WRAP) richt op herstel van identiteit...
Meer info
3,90