Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Passage 2 - 2005
Els Bransen | 2005
Gratis

Omschrijving

Het is alweer volop zomer, tijd om op vakantie te gaan! Maar vakantie vieren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je hebt er geld voor nodig maar ook allerhande fysieke, praktische en psychische vaardigheden. Om mensen met problemen op dit laatste vlak aan vakantie te helpen heb je sinds 1992 Radar Reizen. Jeanette Pols onderzocht wat deelnemers aan deze reizen beleven en bekeek wat ervoor nodig is om vakantie voor deze doelgroep mogelijk te maken. En dan blijkt dat op vakantie gaan onbedoeld bij kan dragen aan het bereiken van belangrijke rehabilitatiedoelen. Ook in de daarop volgende twee artikelen gaat het over rehabilitatie. Ze geven gezamenlijk een goed inzicht in de stand van zaken in Nederland (Van Weeghel) en de verschillende uitwerkingen van rehabilitatie (Dröes, Wilken en Blankman). Voor wie ook telkens weer het spoor bijster raakt bij Liberman-modules, IRB en SRH is dit laatste artikel een must! In beide artikelen wordt gepleit voor het bereiken van meer groepen cliënten (verslaafden, daklozen) en het aansluiten bij het werk van maatschappelijke organisaties die deels dezelfde doelgroep bedienen. Hoe terecht dit pleidooi is, wordt duidelijk bij lezing van het artikel van Wentink e.a. over het deelnemersperspectief in werk- en activeringsprojecten voor daklozen en verslaafden. De term rehabilitatie komen we hier niet tegen - overigens net als het aanbod van de ggz op het gebied van dagbesteding. Toch vertoont de aanpak in deze projecten veel overeenkomst met rehabilitatie zoals de nadruk op de mogelijkheden van mensen, aansluiten bij hun leefsituatie en evenwicht tussen bescherming en activering. Ook het congresverslag van Annette Plooy laat zien hoezeer rehabilitatie vooral iets is van de (westerse) ggz.