Auteurs

Beleidsontwikkeling

12 producten gevonden.
Van beschermd naar ondersteund wonen. Een visie op beschermd wonen en herstel

Van beschermd naar ondersteund wonen. Een visie op beschermd wonen en herstel

Martijn Koopmans Philippe Delespaul Dirk den Hollander Artie van Tuijn†

In 2023 publiceerden de auteurs een discussiestuk over de toekomst van het beschermd wonen met een analyse van de ontwikkelingen van de laatste jaren. Deze discussie staat mede in het kader van de instroom in...
Meer info
3,90
Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Meer info
Gratis
De meerwaarde van psychosociale therapie in een veranderende ggz

De meerwaarde van psychosociale therapie in een veranderende ggz

Margit van der Meulen Cindy Heezius

De ggz staat onder druk: niet alleen zijn er wachtlijsten, ook ervaren professionals de werkdruk als te hoog. Intussen neemt de vraag naar specialistische ggz toe. Hoe houden we de ggz houdbaar en toegankelijk?...
Meer info
3,90
Ggz in 2024: nabij waar het kan, beschikbaar waar het moet

Ggz in 2024: nabij waar het kan, beschikbaar waar het moet

Jaarplan 2024   De missie van de Nederlandse ggz is om samen te werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Daar werken wij dagelijks met veel energie aan samen met al...
Meer info
Gratis
Stap in de Wijk. Ervaringen met de aanpak van RIBW Overijssel voor een maatschappelijke ggz

Stap in de Wijk. Ervaringen met de aanpak van RIBW Overijssel voor een maatschappelijke ggz

Rosalie Metze Esther van Loon Alie Weerman Hadewich Benjamins Jennie Scholtmeijer

’Hoe ik mijn toekomst zie? Nou, ik heb over vijf jaar geen begeleiding meer van RIBW.  Ik heb een bipolaire stoornis. Het is de bedoeling dat ik gewoon weer uitstroom over een tijd. Maar ik wil wel...
Meer info
3,90
Tegenspraak brengt ons verder. Wat is een goede sociale interventie? Een kritische correspondentie over IPS en meer

Tegenspraak brengt ons verder. Wat is een goede sociale interventie? Een kritische correspondentie over IPS en meer

Jaap van Weeghel Jacques Zeelen

De afgelopen jaren hebben vroegere collega’s Jaap van Weeghel en Jacques Zeelen elkaar weer opgezocht. Behalve gewandeld hebben ze ook grondig van gedachten gewisseld in een kritische briefwisseling.
Meer info
3,90
Proefschriftenparade

Proefschriftenparade

Liselotte de Mooij

‘Just Enough for the City?’ How patients with severe mental illness have fared since deinstitutionalisation Dit proefschrift is voortgekomen uit het stedelijk chroniciteitsonderzoek, een studie...
Meer info
3,90
Inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz en aanpalende sectoren

Inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz en aanpalende sectoren

Ard Sprinkhuizen Alie Weerman Marloes van Slooten

Deze bijdrage beschrijft resultaten van een inventarisatie van de stand van zaken van de inzet van ervaringsdeskundigen in het kader van de ontwikkeling en inrichting van het kwaliteitssysteem voor...
Meer info
3,90
Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Nicole van Erp Maaike van Vugt

In deze bijdrage een overzicht van de totstandkoming en de aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos hebben deze samen met de praktijk...
Meer info
3,90
Kansrijk of niet? Hulpmiddel bij inschatten kansrijkheid van een Wlz-aanvraag voor mensen met psychische stoornis

Kansrijk of niet? Hulpmiddel bij inschatten kansrijkheid van een Wlz-aanvraag voor mensen met psychische stoornis

Dit is een hulpmiddel voor professionals om in te schatten of een Wlz-aanvraag voor een cliënt met een psychische stoornis zinvol en noodzakelijk is. Het bestaat uit vier stappen, met hulpvragen per...
Meer info
Gratis