GGZ digitaal


Opbouw van de inhoud

GGZdigitaal is sinds de installatie in de zomer van 2019 primair gericht op dat deel van de GGZ dat zich primair richt op rehabilitatie, participatie en herstel van mensen met een psychische beperking.

Dat betekent dat alle eerder in druk verschenen edities van de tijdschriften Passage, Tijdschrift voor Rehabilitatie en het tijdschrift voor Participatie en herstel in deze kennisbank zijn opgenomen.

Daarnaast worden boektitels in dit domein ontsloten die momenteel niet of nauwelijks meer verkrijgbaar zijn, maar voor studie en werk prima kennisbronnen vormen.

Ook documenten en rapporten uit het publieke domein (overheid, publiekrechtelijke organisaties en met publiek geld gefinancierde publicaties) zijn en worden hierin betrokken.

De kennisbank staat nooit stil en iedere maand zijn er nieuwe documenten beschikbaar.


Zoeken en categorieën

Het zoekscherm spreekt voor zich: iedere zoekterm kan worden ingegeven en de resultaten verschijnen dan in beeld. Als er teveel resultaten zijn, klik dan op een categorie (of op een auteur): dat dient tevens als filter en alleen de zoekresultaten aan de hand van het filter komen tevoorschijn.


Accounts en abonnementen

Om artikelen te kunnen downloaden heb je een SWP-account nodig en dat levert verder geen enkele verplichting op, alleen maar voordelen. Een abonnement geeft direct toegang tot alles, waar je zonder abonnement voor afzonderlijke artikelen wel moet betalen. Het downloaden van artikelen uit de kennisbank is toegestaan voor persoonlijk gebruik van de accounthouder. Het is niet toegestaan deze download te verspreiden of te herpubliceren in welke vorm dan ook. Dat is ook logisch omdat anders rechthebbenden geen aanspraak meer kunnen maken op de teksten in hun eigendom en er inbreuk wordt gemaakt op deze rechten, hetgeen strafbaar is. Een uitzondering hierop zijn documenten die al ontleend zijn aan het publieke domein, zoals overheidsrapporten en wetteksten.

Abonnementstermijnen

Voor studenten en particuliere abonnees geldt een abonnementstermijn van drie maanden, die telkens voor drie maanden wordt verlengd. De abonnementsbedragen worden per drie maanden geïncasseerd. Zakelijke abonnees gelden voor een periode van een jaar en worden met behulp van een factuur gefactureerd. Ook de zakelijke abonnementen worden tot wederopzegging verlengd.

BTW

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Bij de bepaling hiervan lopen we al vooruit op een voorgenomen BTW-percentage van 9%. Op dit moment is de BTW 21% op digitale producten. Het verschil wordt door sociaaldigitaal.nl zelf opgepakt.

Tips en suggesties

Wij zijn zeer ontvankelijk voor tips en suggesties, zowel voor wat betreft de inhoud als de werking. Heb je bronnentips om de inhoud te verbeteren? Of heb je een andere vraag of opmerking?
Stuur ons dan een bericht via het Contactformulier

Magazine

Participatie en Herstel

Het fraai vormgegeven gedrukte tijdschrift Participatie en Herstel blijft uiteraard bestaan en dat is echt een feestje om het in de brievenbus te krijgen. Dus neem een abonnement! Dat is een ander proces en hier aan te vragen! Nieuwe abonnees op de gedrukte versie krijgen een mooi welkomstcadeau (niet te vinden in de kennisbank).