Abonneren

NEEM NU EEN ABONNEMENT!

Participatie en Herstel is het vakblad dat zich richt op professionals die werken met mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen.

 

Participatie en Herstel richt zich op maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare mensen. Daarnaast onderhoudt Participatie en Herstel de digitale variant www.ggzdigitaal.nl, waar naast de inhoud van het gedrukte exemplaar ook veel vakliteratuur in is opgenomen.

Als abonnee krijg je 

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.