Auteurs

Deskundigheidsbevordering

36 producten gevonden.
Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Esther Sportel

Nationale Psychosecongres 2022: de vele betekenissen van psychose - 22 september 2022

Meer info
Gratis
Taal in de psychische zorg. De betekenis van ervaringsdeskundigen

Taal in de psychische zorg. De betekenis van ervaringsdeskundigen

Dr. Jaap van der Stel

Taal kennen we in diverse modaliteiten. Zo is muziek een universele taal en kennen we de taal van ons lichaam (niet te verwarren met gebarentaal) of de taal van kleur. Deze bijdrage gaat in op verbale taal aan...
Meer info
3,90
Samenvattingskaart Persoonlijkheidsstoornissen

Samenvattingskaart Persoonlijkheidsstoornissen

Deze zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen wordt herzien. De herziening start in 2022. Op 29 augustus is de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (MDR) uit 2008, herzien en gepubliceerd.
Meer info
Gratis
Een uitnodiging tot de ontwikkelingspsychologie

Een uitnodiging tot de ontwikkelingspsychologie

Dit boek is ontwikkelingspsychologie. Je wordt als lezer geconfronteerd met een uniek sa- mentreffen. Van een bundel met autobiografische hoofdstukken van natuurkundigen zou je niet zeggen: dit is natuurkunde.
‘Far away from the shadow of emptiness’

‘Far away from the shadow of emptiness’

Donderdag 2 oktober 1969, tien minuten voor negen uur. Ik sta in het rommelige profes- sorenkamertje van een groot auditorium op de Blandijnberg te Gent. Reeds een vijftal jaren ben ik aan de Rijksuniversiteit...
De adolescentie voorbij: van Piaget  over identiteit naar de genen

De adolescentie voorbij: van Piaget over identiteit naar de genen

Aan het begin van mijn carrière als docent en hoofddocent heb ik vooral colleges gedo- ceerd over de adolescentieperiode. Gedurende vele jaren heb ik een inleidende cursus over deze levensperiode in de...
De hele levensloop

De hele levensloop

De Katholieke Universiteit leuven is gedurende heel mijn opleiding en beroepsloopbaan mijn academische standplaats geweest. Van 1957 tot 1961 studeerde ik er psychologie. De opleiding heette toen nog...
Op weg naar een multidisciplinaire  spannende toekomst

Op weg naar een multidisciplinaire spannende toekomst

Op de middelbare school in Schiedam was ik niet bepaald een hoogvlieger. Ik deed het ook niet slecht, maar ik ging eigenlijk gewoon mee in de middenmoot. Ik had nog geen goed idee wat ik wilde worden, maar was...
Waarom niet gewoon  ontwikkelingspsychologie?

Waarom niet gewoon ontwikkelingspsychologie?

Op de middelbare school wilde ik graag arts worden, wellicht hersenchirurg. Daartoe koos ik voor atheneum-B. Helaas werd ik drie keer op rij uitgeloot. Ik had ook best graag prof- voetballer willen worden, maar...
Het leerpotentieel van kinderen

Het leerpotentieel van kinderen

‘Toen ik in 1986 het boek The raising of intelligence van Herman Spitz las, waaruit boven- stand citaat afkomstig is, ging een wereld voor mij open. Spitz toont dat resultaten van het indertijd frequent...