Auteurs

GGZ Jeugd|Jongeren

160 producten gevonden.
Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD Handreiking

Hulpverlening aan kinderen en jongeren met FASD Handreiking

Berno van Meijel Froukje Wielenga Esther Krijnen-de Bruin

Deze handreiking is voortgekomen uit het onderzoeksproject ‘Hulpverlening voor kinderen en jongeren met FASD’. Het onderzoek is gefinancierd door het Centre of Expertise Preventie in Zorg &...
Meer info
Gratis
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2023   Inleiding Rijk en gemeenten hebben ieder een verantwoordelijkheid voor hulp aan jongeren; gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor...
Meer info
Gratis
Speelruimte voor de veranderkracht van jongeren

Speelruimte voor de veranderkracht van jongeren

Monique Volman Sebastian Abdallah

School, hulpverlening en jongerenwerk helpen jongeren om doelen na te streven die bijdragen aan hun functioneren in de samenleving. Maar soms vinden belemmeringen in de ontwikkeling van jongeren juist hun...
Meer info
3,95
Onderdeel van PIP 133
Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory

Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General’s Advisory

Social media1 use by youth is nearly universal. Up to 95% of youth ages 13–17 report using a social media platform, with more than a third saying they use social media “almost constantly.” 2...
Meer info
Gratis
Jongeren en nieuws 2006-2022

Jongeren en nieuws 2006-2022

Nederlandse jongeren zijn door de digitalisering en de opmars van sociale media niet langer de zo vaak genoemde ‘nieuwsconsumenten van de toekomst’, maar die van nu. De media-ontwikkelingen in de...
Meer info
Gratis
Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan...
Meer info
9,95
Weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren: conceptanalyse en ontwikkeling van een meetinstrument

Weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren: conceptanalyse en ontwikkeling van een meetinstrument

Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoeksproject over ‘weerbaarheid’ of ‘veerkracht’ bij jongeren. Het zijn vaak gebruikte, maar ook complexe begrippen (Baggio, Brown, &...
Meer info
Gratis
Schermgeluk en schermverdriet: De invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren

Schermgeluk en schermverdriet: De invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren

Patti M. Valkenburg Amber van der Wal Ine Beyens

Nederlandse jongeren brengen gemiddeld ongeveer zes uur per dag door op hun mobiele telefoon, waarvan zo’n tweeënhalf uur op social media.3 Gemiddeld schakelen jongeren tussen vijf social media,4 om...
Meer info
Gratis
specialistisch jeugdwerk voor de 2%

specialistisch jeugdwerk voor de 2%

Jan Dirk de Jong Nienke de Wit

Om de '2%’ van de jeugdcriminaliteit beter aan te kunnen pakken, is een ander type jeugdwerker nodig dan doorgaans in het reguliere jongerenwerk wordt aangeboden. Jan Dirk de Jong, lector Aanpak...
Meer info
Gratis
Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023

Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online...
Meer info
Gratis