Rehabilitatie tussen vraag en aanbod

Rehabilitatie tussen vraag en aanbod

Productgroep Passage 2 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel er vele vormen van rehabilitatie zijn, is het doel gelijkluidend: het bieden van ondersteuning aan mensen met ernstige psychosociale belemmeringen in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel! proces. Dit artikel handelt over drie rehabilitatiemethodieken: de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) en de Liberman-modules. We gaan in op de gemeenschappelijke elementen, maar ook op de verschillen. Daarnaast geven we een beeld van de implementatie in Nederland en schetsen we enkele recente ontwikkelingen.