Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maat-schappelijke opvang in Tilburg

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maat-schappelijke opvang in Tilburg

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij de Stichting maatschappelijke opvang Midden-Brabant 'Traverse' is de afgelopen vijf jaar werk gemaakt van de implementatie van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) als basismethodiek voor de hele organisatie. Niet eerder werd in de maatschappelijke opvang op deze schaal een rehabilitatiemethode ingevoerd.