Na de vlucht - Een op herstel gericht behandelaanbod voor getraumatiseerde vluchtelingen

Na de vlucht - Een op herstel gericht behandelaanbod voor getraumatiseerde vluchtelingen

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Equator Foundation is partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep en biedt behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel met traumagerelateerde psychopathologie (veelal een posttraumatische stressstoornis, PTSS). Mensen raken door systematisch geweld of misbruik en ongewilde migratie niet alleen psychisch uit balans, maar verliezen ook het houvast aan hun sociale omgeving en hun rol daarin. Daarom biedt Equator naast trau-mabehandeling ook begeleiding bij herstel op verschillende levensgebieden. Onlangs rondde Equator een tweejarig project ‘Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen’ af. Hierin werd een op sociaal en maatschappelijk herstel gericht behandelaanbod ontwikkeld, ten behoeve van het laatste deel van het behandeltraject. Dit behandelaanbod is gebaseerd op de methodiek van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).1
Mariam is een 43-jarige vrouw, afkomstig uit Afghanistan. Als jongste uit een gezin met vier kinderen groeide ze op op het platteland en later in de hoofdstad Kabul. Mariam had een goed leven en er was geld voor een universitaire opleiding. Aan dit alles kwam door de burgeroorlog een einde. Ze moest stoppen met haar opleiding; er waren bombardementen, en er lagen lijken op straat. Ook Mariam en haar familie ontkwamen niet aan het oorlogsgeweld. Zij en haar zus werden gevangen genomen, verkracht en uitgehongerd. Haar vader werd gedwongen te kiezen: óf zij óf haar zus zou vrijgelaten worden.