Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
2013
Gratis

Omschrijving

inhoud
2 BILD I | Marjo Oosterholt

3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink

4 Op weg naar Ithaka. Reflecties op empowermentbinnen zorg en welzijn | Jenny Boumans en MichielLochtenberg

15 HERSTEL Spiritualiteit en psychose - een persoonlijke ervaring | Patte Randal

25 Samen Werk en Opleiding Realiseren voor personen met psychische problemen | Veerle De Jaegere, Jeroen Knaeps en Chantal Van Audenhove
37 DRÖES | België vanuit de trein bij invallende duisternis

TOEN
38 Change thinking, change practice, change services | Cees Witsenburg
42 Er is leven na LIVE... en een lange weg te gaan | Gerry Cornelissen
45 Kennisdag Ambulantisering: de deuren open! | Simone van de Lindt
49 Symposium Transformaties I Govert Jan Bach
51 Maatschappelijk integreren: hoe kun je dat van elkaar leren? | Bert-Jan Roosenschoon en Dorothé van Slooten

FEED
57 Auke van Dijk. Open en gesloten geesten | Cees Witsenburg
59 Rein Gerritsen. 13 ongelukken | Peer van der Helm

61 UIT HET BUITENLAND. PHRENOS SIGNALEERT | Toine Ketelaars

67 REHAB Wat is ervaringsdeskundigheid? | Rokus Loopik, Harry Gras en Dirk den Hollander

72 Aandacht voor interactie. Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief | Mette Lansen

77 SRH bij mensen met autisme: een krachtige combinatie | Joan de Heer en Hermine Poleij