Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Inhoudsopgave

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
2010
Gratis

Omschrijving

Inhoud

Proloog 7

Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel

DEEL 1 OVERZICHT EN ACHTERGRONDEN

1 Rehabilitatie in herstelondersteunende zorg 19

Annette Plooy en Jos Dröes

2 Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak 35

Dienke Boertien en Sonja van Rooijen

3 Rehabilitatieonderzoek in Nederland 47

Harry Michon en Jaap van Weeghel

4 De gift in de langdurende ggz 63

Sabine Ootes en Jeannette Pols

DEEL 2 BENADERINGEN EN METHODIEKEN

5 Rehabilitatie: geen kleurloze brij 75

Tom van Wel

6 SRH: een schaal voor modelgetrouwheid 89

Jean Pierre Wilken en Bob van Wijngaarden

7 Het krachtenmodel 103

Jean Pierre Wilken, Michiel Bähler en Toon van Meel

8 Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering 119

Jooske van Busschbach, Wilma Swildens, Harry Michon, Hans Kroon, Jim van Os en Durk Wiersma

9 Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz 133

Nicole van Erp en Caroline Place

DEEL 3 DEELGEBIEDEN EN DEELASPECTEN

10 Fysieke activiteit 151

Jaap van der Stel

11 Het vergeten ggz-milieu 167

Marian de Jong, Birgit Sporken en Tom van Wel

12 Ergotherapie als discipline in een FACT-team 189

Marion Ammeraal, Marjon van Campen en Jaap van Weeghel

13 Shared Decision Making 203

Michiel Bähler en Henk Oosterveld

14 Lotgenotengroepen voor mensen met schizofrenie 213

Stynke Castelein, Pieter Jan Mulder, Richard Bruggeman en Henderikus Knegtering

DEEL 4 SPECIFIEKE GROEPEN

15 Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst 225

Huub Beijers en Hilly Beuving

16 Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz 243

Sonja van Rooijen en Laura Neijmeijer

17 Rehabilitatie vanaf dag één 257

Gerard Driedonks en Sjaak Roza

18 Rehabilitatie bij chronische depressie 269

Jan Spijker en Jaap van Weeghel

DEEL 5 IMPLEMENTATIE EN RANDVOORWAARDEN

19 Financiering van rehabilitatie 283

Frank van Hoof en Aafje Knispel

20 Praktische ethiek in de rehabilitatie 297

Dorine Bauduin en Jeannette Pols

21 Een wereld te winnen 313

Riet Lochy

Personalia 329