Auteurs

Rehabilitatie & Herstel

1106 producten gevonden.
Creativiteit in knellende omstandigheden - Goede zorg door de burger

Creativiteit in knellende omstandigheden - Goede zorg door de burger

Rick Kwekkeboom

In met name de geestelijke gezondheidszorg werd met het begrip 'vermaatschappelijking' aanvankelijk alleen gedoeld op 'extramuralisering' - het buiten de gestichtsmuren geven van zorg aan mensen die met...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - De kwelgeesten van professionals: het paternalisme- en geitenwollensokkensyndroom (1)

Creativiteit in knellende omstandigheden - De kwelgeesten van professionals: het paternalisme- en geitenwollensokkensyndroom (1)

Jos van der Lans

Sinds Fortuyn kijkt niemand er meer van op als er plotseling een bekend politicus in zijn buurt opduikt. Weg uit de kaasstolp, de achterkamertjes, de onderonsjes, de straat op, naar de mensen toe - dat is het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Colofon

Creativiteit in knellende omstandigheden - Colofon

Gerard Lohuis Louis Polstra Gert Schout

Colofon Creativiteit in knellende omstandigheden Omgaan met knellende omstandigheden in de zorg voor kwetsbare mensen Gerard Lohuis, Louis Polstra & Gert Schout ISBN 90 6665 653 0 NUR...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Verstand van misverstand - Destigmatiserende beelden in de geestelijke gezondheidszorg

Verstand van misverstand - Destigmatiserende beelden in de geestelijke gezondheidszorg

Marleen Slebos-Eisenga

Een positieve beeldvorming is een van de voorwaarden om de integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond te laten slagen. Met een foto-expositie gemaakt door ggz-cliënten is geprobeerd het bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Sociaal kapitaal - Investeren in het samenleven van gehandicapte en niet-gehandicapte burgers

Sociaal kapitaal - Investeren in het samenleven van gehandicapte en niet-gehandicapte burgers

Dick Oudenampsen

De sociale integratie van burgers met een handicap is een naar mijn inziens verwaarloosd aspect van de vermaatschappelijking, maar is tevens de achilleshiel van het proces van vermaatschappelijking. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Samenwerken is de kunst - Verschillen in de werkrelatie tussen cliënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie

Samenwerken is de kunst - Verschillen in de werkrelatie tussen cliënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie

John Lardinois

In de MFE-Rehabilitatie Almelo, onderdeel van Adhesie, wordt al een aantal jaren vanuit een rehabilitatievisie gewerkt met cliënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De ervaringen zijn positief. In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Rehabilitatie voor ouderen in Hoogvliet - Toepassing van de IRB lijkt succesvol

Rehabilitatie voor ouderen in Hoogvliet - Toepassing van de IRB lijkt succesvol

Bert-Jan Roosenschoon Cees Witsenburg Anneke van Helden

De afdeling Hoogvliet is een klinische afdeling van 24 plaatsen voor rehabilitatie van ouderen van de Bavo RNO Groep te Rotterdam. Bijzonder is dat bij deze leeftijdsgroep de Individuele Rehabilitatie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Rehabilitatie en vraaggericht werken - Over de kunst van vraagverheldering in relatie tot wensen en behoeften

Rehabilitatie en vraaggericht werken - Over de kunst van vraagverheldering in relatie tot wensen en behoeften

Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Vraaggerichte zorg is in de mode. Het is een begrip dat door vrijwel iedere instelling tot sleutelwoord van beleid gemaakt is. Het past in een tijd waarbij de zorg als markt wordt gezien. De klant vraagt, de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Redactioneel

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Het proces van vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg gaat in fasen. Aanvankelijk lag het accent op deïnstitutio-nalisering en extramuralisering. Kort daarop ging de aandacht ook uit naar...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 1 - 2004
RECENSIE - Het dringendste werk van de wereld

RECENSIE - Het dringendste werk van de wereld

Marius Nuy

Recensie
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004