Auteurs

Rehabilitatie & Herstel

1130 producten gevonden.
Naar een Nederlands clubhuismodel? - Literatuurstudie en beleidsverkenning naar de mogelijkheden van een clubhuismodel in Nederland

Naar een Nederlands clubhuismodel? - Literatuurstudie en beleidsverkenning naar de mogelijkheden van een clubhuismodel in Nederland

Nicole van Erp Jaap van Weeghel

In 1986 werd in Nederland, in navolging van het Fountain House in New York, het eerste clubhuis voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen opgericht: De Waterheuvel in Amsterdam. In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 2 - 2004
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 2 - 2004
De kunst van het aansluiten - Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

De kunst van het aansluiten - Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Barbara Bouwmeester Mieke van Boxtel Iris Peek Robert Pultrum Jacqueline Verhoek Marian Zegwaard

'Ik ben een meisje van het platteland.' In dit artikel willen wij het proces schetsen dat de divisie Jeugd & Ouderen van Altrecht de afgelopen jaren heeft doorlopen met betrekking tot de keuze van de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 2 - 2004
Cliënten ondersteunen cliënten - Een pleidooi voor het inrichten van steunpunten cliëntondersteuning

Cliënten ondersteunen cliënten - Een pleidooi voor het inrichten van steunpunten cliëntondersteuning

Daniëlle eije

Vraagsturing in de zorg, toenemende keuzevrijheid, het toelaten van nieuwe zorgaanbieders op de 'gezondheidszorgmarkt', recht op zorg, zorg op maat, ontschotting... In het kader van de modernisering van de AWBZ...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 2 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Zorgvermijding en zorgverlamming

Creativiteit in knellende omstandigheden - Zorgvermijding en zorgverlamming

Gert Schout

Doktoren vechten harder voor het leven van een jonge vrouw dan dat van een oude man, onderwijzers zijn meer geïnteresseerd in de begaafdste leerling dan in slechte leerlingen, huisvesters prefereren beschaafde...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Zelfwerkzaamheid en maatschappelijk ondernemen

Creativiteit in knellende omstandigheden - Zelfwerkzaamheid en maatschappelijk ondernemen

Jaap Meeuwsen

De Maatschappelijke Opvang (MO) heeft jarenlang gefunctioneerd als afvoerputje van de zorg en had ten opzichte van andere zorgsectoren een tweederangs positie. Vijftien jaar geleden ging het om enkele honderden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Wat doen we met alcoholisten?

Creativiteit in knellende omstandigheden - Wat doen we met alcoholisten?

Els Noorlander

We werken met hulpweigerende hulpvragers. Schizofrene patiënten die zichzelf opsluiten en mogelijk brandgevaarlijk worden. Drugsgebruikers die overlast veroorzaken. En in dat werk komen we een andere categorie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Van woonplek tot huis om in te leven

Creativiteit in knellende omstandigheden - Van woonplek tot huis om in te leven

Gerard Lohuis

Onder de rook van de Martinitoren in Groningen staat een groot historisch pand van Stichting Huis voor thuis- en daklozen: het Ommelanderhuis. Ooit kwamen hier de traditionele zwervers, maar de tijdsgeest heeft...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Straatprostituees die niet vragen worden overgeslagen?

Creativiteit in knellende omstandigheden - Straatprostituees die niet vragen worden overgeslagen?

Jantien Noorda

Op zoek naar hulpvragen van straatprostituees in Groningen Laagdrempelige hulpverlening bij de tippelzone in Groningen Begin 1998 heeft de gemeente Groningen een tippelzone met afwerkplekken geopend. Het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004
Creativiteit in knellende omstandigheden - Naar een dwangbehandelingswet?

Creativiteit in knellende omstandigheden - Naar een dwangbehandelingswet?

Jan Pols

Moet de Wet BOPZ worden gewijzigd? De laatste tijd is een discussie op gang gekomen over de vraag of dwangbehande-ling in de wet moet worden gekoppeld aan dwangopneming (Van Veldhuizen 2004a, 2004b). Ook de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004