Auteurs

8 producten gevonden.
Een veilige haven als springplank

Een veilige haven als springplank

Max A. Huber Meta de Lange Eelco van Wijk

Eindrapportage van  een onderzoek naar buurtcirkels In de zomer van 2017 zijn twee Amsterdamse zorgaanbieders, HVO-Querido en Cordaan, van start gegaan met het opzetten van Buurtcirkels in Amsterdam, in...
Meer info
Gratis
Herstel - Waar word je blij van? Interview met Karla Nijnens over WRAP

Herstel - Waar word je blij van? Interview met Karla Nijnens over WRAP

Max Huber

Sinds 2012 wordt in Amsterdam gewerkt aan het beschikbaar maken van het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) voor zoveel mogelijk mensen. Karla Nijnens, projectleider van het Herstelbureau van HVO-Querido en...
Meer info
3,90
Een jaar Respijthuis Amerbos

Een jaar Respijthuis Amerbos

Martin Zuithof met medewerking van Peter Kempers

Op adem komen, van problemen leren en verder groeien Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is een voorziening voor kortdurende respijtzorg, gebaseerd op ondersteuning door ervaringsdeskundigen en...
Meer info
3,90
Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010 – 2011

Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010 – 2011

Rick Kwekkeboom

Eind 2010 presenteerde het Kenniscentrum Phrenos het tweede jaarboek Psychiatrische rehabilitatie. Net als het eerste jaarboek, met in de titel de jaartallen 2008 - 2009, omvat ook deze bundel een brede waaier...
Samenvatting lectorale lezing Peter Goossens

Samenvatting lectorale lezing Peter Goossens

Rick Kwekkeboom

Van crisis naar herstel; zo moeilijk lijkt het niet, maar lastig blijkt het wel...' Lectorale Rede dr. Peter J.J. Goossens Sinds juli 2009 kent Saxion Hogeschool het lectoraat Geestelijke gezondheidszorg met...
Tweede jaarboek

Tweede jaarboek

Rick Kwekkeboom

Jaarboek 2008-2009 Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008 - 2009 Onder redactie van Annette Plooy, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel Amsterdam: Uitgeverij SWP (2008) Het is een kloek boek...
Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychi-atrische problemen

Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychi-atrische problemen

Rick Kwekkeboom

Hoe nemen zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen deel aan de samenleving? Waardoor kan hun participatie worden bevorderd en in hoeverre draagt dat bij...
Creativiteit in knellende omstandigheden - Goede zorg door de burger

Creativiteit in knellende omstandigheden - Goede zorg door de burger

Rick Kwekkeboom

In met name de geestelijke gezondheidszorg werd met het begrip 'vermaatschappelijking' aanvankelijk alleen gedoeld op 'extramuralisering' - het buiten de gestichtsmuren geven van zorg aan mensen die met...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 706 - 2004