Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychi-atrische problemen

Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychi-atrische problemen

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe nemen zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen deel aan de samenleving? Waardoor kan hun participatie worden bevorderd en in hoeverre draagt dat bij aan ervaren geluk?

Door beide groepen in een onderzoek op te nemen kon Rick Kwekkeboom nagaan wat de verschillen en overeenkomsten tussen hen zijn en wat dit kan betekenen voor hun ondersteuning.