Auteurs

25 producten gevonden.
Redactioneel

Redactioneel

Sonja van Rooijen

'Een verwoestende diagnose.' Onder deze titel staat in deze Passage een interview over stigma en discriminatie dat iedereen, werkzaam in de ggz, móet lezen. Martijn Kole vertelt in het interview over de...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 3 - 2006
Redactioneel

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Wonen en leren, dat zijn de onderwerpen in deze Passage. Wonen staat al in de belangstelling sinds er in de zestiger jaren aandacht kwam voor deïnstitutionalisering en genormaliseerd, kleinschalig wonen. De...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 4 - 2004
Redactioneel

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Redactioneel Sonja van Rooijen Er is veel beroering ontstaan in de ggz. De modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) neemt de schotten weg tussen de traditionele zorgsectoren en...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 2 - 2004
Redactioneel

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Het proces van vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg gaat in fasen. Aanvankelijk lag het accent op deïnstitutio-nalisering en extramuralisering. Kort daarop ging de aandacht ook uit naar...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Passage 1 - 2004
Evenementen

Evenementen

Sonja van Rooijen

Verslag congres 18 maart 1999

Rehabilitatie door educatie: begeleid leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 2 1999