Zelfhulp en professionele verslavingshulp - Een begin van toenadering

Zelfhulp en professionele verslavingshulp - Een begin van toenadering

Productgroep Passage 4 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het buitenland zijn zelfhulpgroepen voor verslaafden meer ingeburgerd dan in Nederland het geval is. Hulpverleners in de verslavingszorg en in de eerste lijn informeren cliënten als vanzelfsprekend over de mogelijkheid om deel te nemen aan een zelfhulpgroep voor mensen die verslavingsproblemen hebben. In Nederland daarentegen is de kloof tussen reguliere zorg en zelfhulpgroepen erg groot. Maar langzamerhand lijkt daar verandering in te komen. Een groeiend aantal verslavingsinstellingen beschouwt zelfhulp als een goede aanvulling op de professionele verslavingszorg. Welke voordelen biedt zelfhulp en hoe wordt hier in de praktijk vorm aan gegeven?