Auteurs

25 producten gevonden.
Herstelondersteunende intake

Herstelondersteunende intake

Sonja van Rooijen Nanette Waterhout Marty Dijkstra Annet Nugter René Keet

Hoi! Het is de bekende uitroep als we iemand tegenkomen en begroeten. Bij GGZ Noord-Holland Noord heeft dit woord een extra betekenis. HOI staat voor een Herstel Ondersteunende Intake. De HOI is in 2017...
Meer info
3,90
Lessen uit Triëst?

Lessen uit Triëst?

Christien Muusse Sonja van Rooijen

Van burgerrechten naar burgerschap De ggz-praktijk in de Italiaanse stad Triëst (236.000 inwoners) is al jarenlang een bron van inspiratie voor andere landen die nadenken over het organiseren van...
Meer info
3,90
Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Nicole van Erp Dienke Boertien Marianne van Bakel Sonja van Rooijen

LIVE (Landelijk steunpunt inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut (HEE-team) en het Kenniscentrum Phrenos. In het kader van LIVE hebben achttien...
Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart?

Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart?

Nicole van Erp Linda Kreuger Esther van der Burg Sonja van Rooijen

Onder de noemer Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH) is Kwintes gestart met een zorgaanbod dat doelgerichter van aard is dan het voormalige aanbod (langdurende) begeleiding aan huis. KBH is erop gericht om...
Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie: 'Mijn affiniteit ligt onmiskenbaar bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen'

Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie: 'Mijn affiniteit ligt onmiskenbaar bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen'

Dorothé an Slooten Sonja van Rooijen

Kort voor de inauguratie van Philippe Delespaul als bijzonder hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht, faculteit Health, Medicine and Life Sciences, spreken Sonja van Rooijen en...
Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting

Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting

Sonja van Rooijen Mieke van Boxtel

Roosenburg is een forensische kliniek van Altrecht GGZ in Den Dolder en bestaat uit meerdere units. Op de resocialisatie-unit is in 2010 met behulp van financiering van ZonMw in het kader van het landelijke...
Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment ( I D D T)?. Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose

Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment ( I D D T)?. Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose

Marleen Monsma Bert-Jan Roosenschoon Anneke van Wamel Sonja van Rooijen

Comorbiditeit van psychische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik - de zogenaamde dubbele diagnose - kan worden behandeld met behulp van de geïntegreerde dubbelediagnosebehandeling (Integrated...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 16. Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz - Resultaten van een landelijk verbetertraject

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 16. Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz - Resultaten van een landelijk verbetertraject

Sonja van Rooijen Laura Neijmeijer

In het kader van het landelijk project Zorg voor Beter hebben zestig ggz-teams verbetertrajecten uitgevoerd speciaal voor langverblijvers in de zorg, met als doelstellingen cliënten beter te ondersteunen bij...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 2. Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 2. Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak

Dienke Boertien Sonja van Rooijen

In deze bijdrage wordt de noodzaak onderbouwd om tot een vernieuwende inzet van ervaringskennis in de ggz te komen. Werkelijk herstelondersteunende zorg kan volgens de auteurs alleen tot stand komen wanneer de...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Proloog

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - Proloog

Sonja van Rooijen Jaap van Weeghel

Voor u ligt het tweede Jaarboek Psychiatrische Rehabilitatie, waarin we een overzicht geven van recente ontwikkelingen op het gebied van rehabilitatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen in...