Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment ( I D D T)?. Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose

Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment ( I D D T)?. Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Comorbiditeit van psychische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik - de zogenaamde dubbele diagnose - kan worden behandeld met behulp van de geïntegreerde dubbelediagnosebehandeling (Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT). Dit type behandeling houdt in de gecombineerde aandacht voor psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één organisatorisch team. In het kader van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose is onderzocht of het lukt een geïntegreerde behandeling modelgetrouw te implementeren. Voor het onderzoek is de modelgetrouwheidsschaal voor IDDT gebruikt. Het Doorbraakproject lijkt bij te dragen aan de Modelgetrouwe Implementatie, want de modelgetrouwheid blijkt bij de deelnemende zeven ambulante teams na het Doorbraakproject hoger te zijn dan daarvoor.

Inleiding
Steeds meer patiënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben te kampen met meervoudige problematiek. Met name comorbiditeit van psychische stoornissen en stoornissen in het middelengebruik - de zogenaamde dubbele diagnose - komt veel voor. In het bevolkingsonderzoek Nemesis (Bijl, Van Zessen, Ravelli, 1997) had 19% van de Nederlandse bevolking in zijn leven ooit te maken gehad met middelenmis-bruik of -afhankelijkheid. Onder degenen met een ernstige psychische stoornis, met name schizofrenie, bipolaire stoornis of depressie met psychotische kenmerken, was dat cijfer met 41% aanmerkelijk hoger.