Herstelondersteunende intake

Herstelondersteunende intake

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoi! Het is de bekende uitroep als we iemand tegenkomen en begroeten. Bij GGZ Noord-Holland Noord heeft dit woord een extra betekenis. HOI staat voor een Herstel Ondersteunende Intake. De HOI is in 2017 geïntroduceerd als een pilot in een van de drie regio’s van GGZ-NHN en werd vervolgens fasegewijs geïmplementeerd in de andere twee regio’s. Vanaf volgend jaar krijgen alle volwassen cliënten na aanmelding bij de ambulante gespecialiseerde ggz van de instelling een HOI. Wat is het bijzondere karakter van de HOI? In dit artikel nemen wij de lezer mee in de werkwijze en delen onze eerste ervaringen.

Wat is een HOI?

De HOI krijgt vorm als een gezamenlijk gesprek tussen cliënt, behandelaars én ervaringsdeskundige. De betrokkenheid van de ervaringsdeskundige is kenmerkend voor de HOI. Daarnaast is de insteek van het gesprek onderscheidend. Centraal in het gesprek staat het persoonlijk verhaal van de cliënt. Het gesprek is vooral gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en wat deze nodig heeft om aan zijn herstel te werken. Besproken wordt wat het beste past bij de hulpvraag en of een behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) daarop het beste antwoord is. Er wordt gelet op andere mogelijkheden, zoals de basis-ggz of de herstelwerkplaatsen waar cliënten terecht kunnen voor een ondersteuningsaanbod en cursussen onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Voorafgaand aan de HOI wordt een online vragenlijst afgenomen waarmee basisgegevens, symptomen en de verwachtingen van de cliënt worden uitgevraagd en vindt aansluitend een telefonisch screeningsgesprek plaats. Ook krijgt de cliënt online de e-healthmodule ‘Je probleem in kaart, Je herstel in zicht’ aangeboden. Deze module helpt de cliënt om zijn kwetsbaarheid maar ook zijn veerkracht in kaart te brengen en na te denken over zijn doelen en motivatie voor de behandeling. Tijdens de HOI wordt op deze informatie teruggegrepen om de hulpvraag te kunnen verduidelijken.