Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 16. Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz - Resultaten van een landelijk verbetertraject

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 16. Rehabilitatie van langverblijvers in de ggz - Resultaten van een landelijk verbetertraject

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het kader van het landelijk project Zorg voor Beter hebben zestig ggz-teams verbetertrajecten uitgevoerd speciaal voor langverblijvers in de zorg, met als doelstellingen cliënten beter te ondersteunen bij het meer greep krijgen op het eigen leven en het verbeteren van hun sociaal netwerk. De resultaten werden gemeten via een beginen nameting met de ROPI-index. Deze bijdrage beschrijft de veranderingen in de scores op de hoofditems en illustreert deze met concrete voorbeelden uit verbetertrajecten. De resultaten geven een beeld van de stand van zaken in de herstelondersteunende zorg in de Nederlandse ggz. De auteurs doen suggesties voor verdere verbetering op specifieke aandachtspunten die ook in de nameting relatief laag scoorden op de ROPI-index. Er blijft nog veel verbeterpotentieel in de herstelondersteunende zorg voor langverblijvers.