Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting

Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Roosenburg is een forensische kliniek van Altrecht GGZ in Den Dolder en bestaat uit meerdere units. Op de resocialisatie-unit is in 2010 met behulp van financiering van ZonMw in het kader van het landelijke programma Zorg voor Beter een project gestart gericht op rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting. Dit project verdient aandacht, omdat herstel en rehabilitatie in de forensische psychiatrie nog weinig gangbaar zijn en zich minder gemakkelijk tot elkaar verhouden. Justitiële kaders en vrijheidsbeperkende maatregelen - kenmerkend voor de forensische setting - staan in contrast met de principes van herstel en rehabilitatie. Op welke wijze kan ook in een forensische, klinische setting gestalte worden gegeven aan herstel en rehabilitatie? Dit artikel beschrijft de aanpak van Roosenburg en gaat in op de bevorderende en belemmerende factoren. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen waarmee andere forensische instellingen hun voordeel kunnen doen.