Auteurs

7 producten gevonden.
Resourcegroepen. Uitgangspunten en eerste ervaringen uit een landelijk onderzoek

Resourcegroepen. Uitgangspunten en eerste ervaringen uit een landelijk onderzoek

Jenny Boumans Niels Mulder Cathelijn Tjaden Wouter den Hollander

De resourcegroepenmethodiek is in Nederland een nieuwe manier om zorg enondersteuning directer in het netwerk van een cliënt te organiseren. Uitgangspunt  is samenwerking van professionele...
Meer info
3,90
De ambivalentie van werk

De ambivalentie van werk

Jenny Boumans Aafje Knispel Hans Kroon Harry Michon Lex Hulsbosch Aniek de Lange

Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers Ondanks de al jaren nagestreefde ambities om te komen tot een inclusieve...
Meer info
3,90
De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment?

De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment?

Jenny Boumans Christien Muusse

Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College Sinds er in het visiedocument ‘Over de brug’ werd gesproken over herstelacademies lijkt het concept een vlucht te hebben genomen in...
Meer info
3,90
Feed - Succesvolle zorgmijders

Feed - Succesvolle zorgmijders

Jenny Boumans Ingrid Baart

Feed - Succesvolle zorgmijders
Reactie op Bergmans & Thüss 'Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan'

Reactie op Bergmans & Thüss 'Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan'

Jenny Boumans

Met grote belangstelling las ik de bijdrage van Cris Bergmans en Jacqueline Thüss in dit tijdschrift over het werken met herstelondersteunende begeleidingsplannen binnen de SBWU. De auteurs presenteren een...
Op weg naar Ithaka - Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn

Op weg naar Ithaka - Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn

Jenny Boumans Michiel Lochtenberg

Hoe kan de reis van mythisch figuur Odysseus als metafoor dienen in een uiteenzetting over empowerment? In dit essay beproeven we dit gedachteexperiment. We benutten het verhaal van Odysseus als inspiratie in...
Tussen regie en repressie - Een verkenning van het concept empowerment

Tussen regie en repressie - Een verkenning van het concept empowerment

Jenny Boumans

'Empowerment' speelt een belangrijke rol in het hedendaagse debat over de verbetering van de kwaliteit van zorg en de versterking van de positie van cliënten. Het klinkt krachtig, optimistisch en onafhankelijk...