Op weg naar Ithaka - Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn

Op weg naar Ithaka - Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoe kan de reis van mythisch figuur Odysseus als metafoor dienen in een uiteenzetting over empowerment? In dit essay beproeven we dit gedachteexperiment. We benutten het verhaal van Odysseus als inspiratie in het denken over de implicaties van de 'nieuwe' krachtgerichte concepten van zorg en welzijn.


Mensen in staat stellen om aan het roer te staan van hun eigen leven, ook wanneer zij een ondersteuningsbehoefte hebben (en houden); het is een essentie van de empower-mentgedachte. Na een decennialange strijd van cliëntenorganisaties en belangenbehartigers, zien inmiddels ook instellingen, gemeenten en overheid steeds meer in dat innovatie in de richting van empowerment nodig is. Het begrip empowerment wordt dan ook zowel binnen de emancipatorische beweging als binnen het (ambulantiserings)beleid opgepakt. Het staat voor het aan banden leggen van paternalistische zorgverlening en het faciliteren van en investeren in cliëntsturing, cliëntparticipatie, ervaringsdeskundigheid en herstel. Empowerment spreekt aan en biedt mogelijkheden.