De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment?

De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment?

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College
Sinds er in het visiedocument ‘Over de brug’ werd gesproken over herstelacademies lijkt het concept een vlucht te hebben genomen in Nederland. Er wordt veel over gesproken, op diverse plaatsen worden herstelacademies opgericht en er zitten er nog veel meer in de pijplijn. Een verslag van een poging deze ontwikkeling op waarde te schatten.