Tussen regie en repressie - Een verkenning van het concept empowerment

Tussen regie en repressie - Een verkenning van het concept empowerment

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2012
Jenny Boumans | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'Empowerment' speelt een belangrijke rol in het hedendaagse debat over de verbetering van de kwaliteit van zorg en de versterking van de positie van cliënten. Het klinkt krachtig, optimistisch en onafhankelijk en past daarmee uitstekend bij de huidige beleidstendens. Maar wat is het nu eigenlijk precies? De betekenis van het begrip lijkt door de decennia heen te zijn veranderd en vervaagd. Wat betekent dat voor een toepassing binnen zorg en welzijn? Een verslag van een poging om betekenissen van toen en nu aan elkaar te verbinden.