Participatie en Herstel 2 - 2020

Participatie en Herstel 2 - 2020

2020

Omschrijving

’Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan’

’Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan’

Ervaringsdeskundigen hebben ervaringskennis met ontwrichting. Wat betekent dat voor het omgaan met de coronacrisis? Kunnen mensen die niet die ervaring met ontwrichting hebben, van hen leren? De auteurs zijn dichtbij zichzelf, bij de eigen ervaringsdeskundigen in het lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim begonnen. Het uitgangspunt is een blog van Roos Steen dat maart jl. op de LinkedIn-pagina van het lectoraat en op de website van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen verscheen. Naar aanleiding van de vele reacties hebben de auteurs gesproken met 12 ervaringsdeskundigen (in opleiding). Ze doen verslag daarvan en van hun eigen reflecties.

Meer info
3,90
Boeken

Boeken

Alan Ralston (2019). Philosophy in Psychiatric Practice Jos Dröes

Toby Witte (2019). Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid Sonja Liefhebber

Meer info
3,90
De ambivalentie van werk

De ambivalentie van werk

Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers Ondanks de al jaren nagestreefde ambities om te komen tot een inclusieve samenleving waarin ieder mens meetelt, blijft de arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen achter. Hoe komt dat? In deze bijdrage doen we verslag van gesprekken met leden van het panel Psychisch Gezien over de betekenis van werk, zinvolle participatie en de dagelijkse worstelingen die psychische problemen met zich meebrengen.

Meer info
3,90
Een werkbezoek aan de ggz in Krakau, Polen

Een werkbezoek aan de ggz in Krakau, Polen

Op uitnodiging van professor dr. Andrzej Cechnicki, hoogleraar aan de Jagiellonian Universiteit bezochten de auteurs in januari 2020 verschillende locaties van psychosezorg (onderzoek en praktijk) in Krakau. Zij delen hun indrukken en bevindingen. Uitgangspunt: sociale psychiatrie Tijdens onze reis blijkt Andrzej Cechnicki de belichaming van het begrip ‘sociale psychiater’. Hij heeft nauwe contacten met cliënten en cliëntenorganisaties, naasten, medewerkers en politici. We hebben in Krakau zowel collega’s uit zijn onderzoeksgroep als uit de praktijk ontmoet en werden rondgeleid op verschillende locaties. Het werkbezoek heeft ons veel inspiratie en nieuwe kennis opgeleverd. Voorons sprongen met name de creativiteit in het onderzoek en in de behandelpraktijk en de omgang met maatschappelijk herstel in het oog. Daarbij kunnen we over en weer van elkaar leren.

Meer info
3,90
In tijden van corona

In tijden van corona

Initiatieven die bijdragen aan participatie en herstel in tijdenvan social distancing Sinds de overheidsmaatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus dat ‘corona virus disease 19’ (covid-19) veroorzaakt, terug te dringen, zitten we veel meer thuis en houden anderhalve meter afstand van elkaar. Thuis zitten en social distancing lijken het tegenovergestelde van participeren en daarmee niet bij te dragen aan herstel bij psychische problemen. En inderdaad zien we veel berichten over symptomen die opspelen, toenemende stress en eenzaamheid. Toch ontstaan ook nieuwe vormen van contact en participatie, want sociale onthouding betekent niet automatisch sociale isolatie.

Meer info
3,90
Leren over zelfregulatie

Leren over zelfregulatie

Op initiatief van het lectoraat GGZ van Hogeschool Leiden werd in 2017 samenmet professionals en ervaringsdeskundigen een cursus over zelfregulatie ontwikkeld. Deze cursus heeft als doel de aandacht van professionals sterker te richten op de zelfregulatie van hun cliënten. De cursus is tussen 2017 en 2019 in twee ggz-instellingen gegeven en werd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties tussentijds aangescherpt. Uit de evaluaties blijkt dat cursisten de cursus heel waardevol vinden. Deze bijdrage beschrijft de opbouw en ontwikkeling van de cursus, de eerste evaluaties en de relevantie voor het werkveld.

Meer info
3,90
Naar doorontwikkeling van het beschermd wonen voor jongvolwassenen

Naar doorontwikkeling van het beschermd wonen voor jongvolwassenen

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is er aandacht voor het scheiden van wonen en behandelen; vermaatschappelijking in de termen van toen vormde de grondslag voor de vorming van de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s), die zich sindsdien ontwikkeld hebben tot instellingen voor beschermd, begeleid wonen en opvang. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd duidelijk dat jongvolwassenen meer nodig hebben dan een gescheiden aanbod van wonen en behandelen. In 2008 nam een aantal van deze instellingen, waaronder Kwintes, het initiatief om een specifiek aanbod te ontwikkelen voor normaal begaafde jongvolwassenen in het beschermd wonen: Locus. In deze bijdrage een verslag van de ontwikkeling van en de ervaring met dit programma. Dit maakt duidelijk waarom jongvolwassenen baat hebben bij een gespecialiseerd, geïntegreerd beschermd wonen aanbod, en wat er voor nodig is om dit te verduurzamen.

Meer info
3,90
Participatie en Herstel 2 - 2020 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 2 - 2020 (complete uitgave)

2 Redactioneel | Diana Roeg
4 In tijden van corona. Initiatieven die bijdragen aan participatie en herstel in tijden van social distancing | Diana Roeg, Alie Weerman
11 ’Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan op je kop staan’. De toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in crisistijd | Leonie de Quelerij, Roos Steen, Alie Weerman
19 Naar doorontwikkeling van het beschermd wonen voor jongvolwassenen. Specialisatie ter voorkoming van chroniciteit: het Locus-programma | Marieke Bruggemann-Kluvers, Diana Roeg
26 Beeld
28 De ambivalentie van werk. Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers | Jenny Boumans, Harry Michon, Aafje Knispel, Lex Hulsbosch, Aniek de Lange, Hans Kroon
39 Leren over zelfregulatie. Evaluatie van een cursus voor professionals en cliënten | Juul Koene, Natasja van Lang, Marion Ammeraal, Jet van der Brugh, Jaap van der Stel
48 Rehab
52 Een werkbezoek aan de ggz in Krakau, Polen. Creativiteit in onderzoek en maatschappelijk herstel | Jojanneke Bruins, Stynke Castelein
57 Boeken - Alan Ralston (2019). Philosophy in Psychiatric Practice Jos Dröes Toby Witte (2019). Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid Sonja Liefhebber
64 Uit het buitenland

Meer info
16,95
Redactioneel

Redactioneel

Dat het nieuwe coronavirus het leven voor ons allemaal verandert, ervaren we momenteel binnen en buiten de zorg aan den lijve. De besmettelijkheid leidt tot overvolle IC’s en wereldwijd tot nieuw volksgezondheidsbeleid. De intelligente lockdown: fysieke, emotionele en economische gevolgen van de pandemie worden op basis van wetenschappelijk en praktische argumenten gewogen en vertaald naar maatregelen waar we ons in Nederland allemaal aan moeten houden. Alle beroepsgroepen en patiëntverenigingen denken mee en reflecteren op de adviezen van het RIVM en het kabinetsbeleid. Het kabinet weegt deze input mee. Evidence based practice pur sang. Samen sterk tegen het coronavirus. Het doet me denken aan Samen sterk zonder stigma.

Meer info
Gratis
Redactioneel

Redactioneel

Dat het nieuwe coronavirus het leven voor ons allemaal verandert, ervaren we momenteel binnen en buiten de zorg aan den lijve. De besmettelijkheid leidt tot overvolle IC’s en wereldwijd tot nieuw volksgezondheidsbeleid. De intelligente lockdown: fysieke, emotionele en economische gevolgen van de pandemie worden op basis van wetenschappelijk en praktische argumenten gewogen en vertaald naar maatregelen waar we ons in Nederland allemaal aan moeten houden. Alle beroepsgroepen en patiëntverenigingen denken mee en reflecteren op de adviezen van het RIVM en het kabinetsbeleid. Het kabinet weegt deze input mee. Evidence based practice pur sang. Samen sterk tegen het coronavirus. Het doet me denken aan Samen sterk zonder stigma.

Meer info
Gratis
Rehab

Rehab

Rehab

Meer info
3,90
Uit het buitenland

Uit het buitenland

Uit het buitenland

Meer info
3,90