De ambivalentie van werk

De ambivalentie van werk

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers Ondanks de al jaren nagestreefde ambities om te komen tot een inclusieve samenleving waarin ieder mens meetelt, blijft de arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen achter. Hoe komt dat? In deze bijdrage doen we verslag van gesprekken met leden van het panel Psychisch Gezien over de betekenis van werk, zinvolle participatie en de dagelijkse worstelingen die psychische problemen met zich meebrengen.