Reactie op Bergmans & Thüss 'Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan'

Reactie op Bergmans & Thüss 'Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan'

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2013
Jenny Boumans | 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Met grote belangstelling las ik de bijdrage van Cris Bergmans en Jacqueline Thüss in dit tijdschrift over het werken met herstelondersteunende begeleidingsplannen binnen de SBWU. De auteurs presenteren een bescheiden ingestoken 'tussenstand', gebaseerd op een drieledige evaluatie die is uitgevoerd onder medewerkers en cliënten. Het artikel legt nadruk op het geven van een cleane weergave van de resultaten op de verschillende evaluaties. Toch ligt de waarde van het artikel naar mijn idee niet in de eerste plaats in de resultaten zelf maar in het feit dat het (deels impliciet) een aantal vingers op zere plekken legt, alsook belangrijke vragen oproept. Het kan gesteld worden dat de resultaten de nodige ambivalenties behelzen en ik denk het heel interessant kan zijn om die te benoemen en te onderzoeken. De resultaten kunnen op die manier een bijdrage leveren aan de kritische reflectie op de mogelijkheden voor herstelgericht werken en als input worden beschouwd voor de bredere discussie over herstel en empowerment. In deze reactie doe ik een kleine aanzet. Ik wil daarbij één spanningsveld uitlichten dat mijns inziens vooral van belang is in relatie tot de gepresenteerde resultaten.