Auteurs

9 producten gevonden.
WRAP. Zelfhulpinstrument en middel voor integrale herstelondersteuning

WRAP. Zelfhulpinstrument en middel voor integrale herstelondersteuning

MSW Dienke Boertien

Dienke BoertienVeel mensen met psychische problemen benutten een vorm van zelfhulp om hun herstelproces te ondersteunen. Zelfhulp aangeboden door ervaringsdeskundigen vormt de grondslag voor herstelacademies...
Meer info
3,90
Ruimte maken om samen te zoeken. De start van Peer-supported Open Dialogue in Nederland

Ruimte maken om samen te zoeken. De start van Peer-supported Open Dialogue in Nederland

Dienke Boertien Dirk Corstens Tom van Wel Heleen Wadman Leonie Jansen Sanna Martha Sander Otten Kwok Wong

Psychische ontwrichting gaat vaak samen met allerlei overrompelende, mistige en ingewikkelde tegenstrijdigheden waarbij ook de naasten betrokken zijn. Dat vraagt allereerst om ruimte om zicht te krijgen op wat...
Meer info
3,90
Reflecties op de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

Reflecties op de inhoudelijke ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Heleen Wadman Evelien Hulshof

Ervaringsdeskundige inzet ontwikkelt zich steeds meer als werk- en opleidingsveld. In het hoofdlijnenakkoord tussen VWS en de ggz-sector (juli 2018) is afgesproken om ervaringsdeskundigen meer in te zetten bij...
Meer info
3,90
Destigmatisering op de kaart

Destigmatisering op de kaart

Nicole van Erp Gerdie Kienhorst Dienke Boertien Victor Vladar Rivero Jaap van Weeghel

Ongeveer vier op de tien Nederlanders voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose (De Graaf et al., 2012). Hoewel psychische aandoeningen (inclusief verslavingsproblemen)...
Meer info
3,90
Herstelacademie - vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Herstelacademie - vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Dienke Boertien Kristien Harmsen

Een herstelacademie is een plek waar bezoekers in de ontmoeting met elkaar en ongeacht hun achtergrond zichzelf kunnen ontwikkelen. Een herstelacademie biedt een gestructureerde vrije ruimte hiervoor. Het...
Meer info
Gratis
Basiscurriculum  Ervaringsdeskundigheid

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Marianne van Bakel Nicole van Erp SONJA VAN ROOIJEN Renée Smulders

In deze publicatie presenteren wij het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz en aanpalende werkvelden.  Het basiscurriculum reikt...
Meer info
Gratis
Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Nicole van Erp Dienke Boertien Marianne van Bakel Sonja van Rooijen

LIVE (Landelijk steunpunt inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut (HEE-team) en het Kenniscentrum Phrenos. In het kader van LIVE hebben achttien...
Symposium Rehabilitatie en Herstel

Symposium Rehabilitatie en Herstel

Dienke Boertien

Woensdag 29 juni 2011 | Hanzehogeschool Groningen Het symposium Rehabilitatie en Herstel is georganiseerd ter gelegenheid van de installatie van Marianne Farkas als lector Psychiatric Rehabilitation &...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 2. Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 2. Ervaringskennis in de ggz: een noodzaak

Dienke Boertien Sonja van Rooijen

In deze bijdrage wordt de noodzaak onderbouwd om tot een vernieuwende inzet van ervaringskennis in de ggz te komen. Werkelijk herstelondersteunende zorg kan volgens de auteurs alleen tot stand komen wanneer de...