Herstelacademie - vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Herstelacademie - vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Gratis

Omschrijving

Een herstelacademie is een plek waar bezoekers in de ontmoeting met elkaar en ongeacht hun achtergrond zichzelf kunnen ontwikkelen.

Een herstelacademie biedt een gestructureerde vrije ruimte hiervoor. Het aanbod voor eigen ontwikkeling onderscheidt zich van hulpverlening, dagactiviteitencentra of re-integratieondersteuning en is daar geen vervanging voor.

Wat een herstelacademie is wordt in dit eerste deel beschreven aan de hand van tien wezenlijke kenmerken. Vrije Ruimte Herstelacademies worden vaak gekarakteriseerd als een plek waar mensen vrije ruimte krijgen om aan hun herstel te werken. Wat betekent dat? Vrije ruimte verwijst in de eerste plaats naar de innerlijke vrije ruimte die een mens kan ervaren. Vaak vormen dergelijke ervaringen een kantelpunt in een herstelproces. Tegen de beknelling en ontwrichting van ‘de psychische aandoening’ in ervaart iemand een bevrijdend moment, voelt ademruimte, ziet licht, voelt goede zin, een moment van empowerment enzovoort. Dit kun je op heel onverwachte momenten ervaren en je kan het tegelijkertijd ook heel bewust opzoeken, bijvoorbeeld door uit te gaan waaien op het strand, door te gaan mediteren, naar de kerk te gaan, te gaan sporten, muziek te luisteren, vrienden te ontmoeten. De lijst is eindeloos. Dat ervaren van vrije ruimte hebben we allemaal nodig. We hebben het in het bijzonder nodig als we het gevoel hebben dat de boel ‘op slot’ zit of dat je eigenlijk iets anders wil maar niet goed weet wat.

Een herstelacademie biedt heel expliciet vrije ruimte aan haar bezoekers om te verkennen waar zij zelf behoefte aan hebben, wat zij zouden willen, hoe zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt door onvoorwaardelijke acceptatie ongeacht achtergrond en door een aanbod van cursussen en activiteiten gericht op ontwikkeling en ontplooiing. De ontmoeting met anderen – met peers – is hierbij van grote meerwaarde.