Destigmatisering op de kaart

Destigmatisering op de kaart

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ongeveer vier op de tien Nederlanders voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose (De Graaf et al., 2012). Hoewel psychische aandoeningen (inclusief verslavingsproblemen) dus veel voorkomen, bestaan hierover nog vele misvattingen en vooroordelen. Om de openheid en acceptatie van psychische aandoeningen te bevorderen heeft een brede werkgroep met vertegenwoordiging van Samen Sterk zonder Stigma, cliënten- en familieorganisaties (HEE, LPGGZ/MIND, het Zwarte Gat, Ypsilon), beroepsgroepen (NVVP, NIP, NVvA, LV POH-GGZ, V&VN1), maatschappelijke partners (Leger des Heils) en onderzoekscentra (IVO, Tranzo, RGOc) een generieke module Destigmatisering ontwikkeld. Een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut heeft de werkgroep ondersteund