Auteurs

13 producten gevonden.
Naar een welkome wijk

Naar een welkome wijk

Michel Planije Nicole van Erp Annica Brummel

Er heerst nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De aanpak Welkome Wijk is door MIND (voorheen door Samen sterk zonder stigma) en Movisie...
Meer info
3,90
Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Nicole van Erp Maaike van Vugt

In deze bijdrage een overzicht van de totstandkoming en de aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos hebben deze samen met de praktijk...
Meer info
3,90
Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk

Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk

Aafje Knispel Nicole van Erp

De laatste jaren komen binnen het sociaal domein sociale wijkteams en zelfregiecentra op. Wat de hier werkzame sociaal werkers en ervaringsdeskundigen gemeenschappelijk hebben is hun doel om de participatie,...
Meer info
3,90
Destigmatisering op de kaart

Destigmatisering op de kaart

Nicole van Erp Gerdie Kienhorst Dienke Boertien Victor Vladar Rivero Jaap van Weeghel

Ongeveer vier op de tien Nederlanders voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose (De Graaf et al., 2012). Hoewel psychische aandoeningen (inclusief verslavingsproblemen)...
Meer info
3,90
Basiscurriculum  Ervaringsdeskundigheid

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Marianne van Bakel Nicole van Erp SONJA VAN ROOIJEN Renée Smulders

In deze publicatie presenteren wij het Basiscurriculum ervaringsdeskundigheid voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz en aanpalende werkvelden.  Het basiscurriculum reikt...
Meer info
Gratis
Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE

Nicole van Erp Dienke Boertien Marianne van Bakel Sonja van Rooijen

LIVE (Landelijk steunpunt inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz) is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut (HEE-team) en het Kenniscentrum Phrenos. In het kader van LIVE hebben achttien...
Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart?

Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart?

Nicole van Erp Linda Kreuger Esther van der Burg Sonja van Rooijen

Onder de noemer Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH) is Kwintes gestart met een zorgaanbod dat doelgerichter van aard is dan het voormalige aanbod (langdurende) begeleiding aan huis. KBH is erop gericht om...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 9. Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 9. Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz

Nicole van Erp Caroline Place

Familieleden nemen in verschillende rollen een belangrijke plaats in binnen de zorg voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijdrage biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen en het onderzoek...
Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg

Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg

Caroline Place Nicole van Erp

De afgelopen jaren is de visie op familieleden veranderd: familie wordt niet langer gezien als een storende factor, maar als een bron van informatie en ondersteuning. Familieleden kunnen verschillende rollen...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 10. Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 10. Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk

Nicole van Erp Harry Michon

Werken is voor veel burgers niet alleen noodzakelijk om in hun levensonderhoud te voorzien, maar geeft hun ook het gevoel erbij te horen. Voor mensen met ernstige psychische stoornissen is het niet anders.