Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk

Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren komen binnen het sociaal domein sociale wijkteams en zelfregiecentra op. Wat de hier werkzame sociaal werkers en ervaringsdeskundigen gemeenschappelijk hebben is hun doel om de participatie, zelfregie en empowerment van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen, waarbij zij zich richten op individuen en hun sociale omgeving. Door bundeling van krachten, ervaringen, netwerken en kennis kunnen ervaringsdeskundigen en sociaal werkers elkaar verder versterken en hun doeltreffendheid en bereikbaarheid vergroten. In deze bijdrage beschrijven de auteurs de ervaringen met samenwerking, opgedaan in een pilotproject.