Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 9. Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 9. Familiebetrokkenheid en familie-interventies in de langdurige ggz

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Familieleden nemen in verschillende rollen een belangrijke plaats in binnen de zorg voor mensen met een psychische aandoening. Deze bijdrage biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen en het onderzoek rond familiebetrokkenheid (belasting, contact tussen familie en cliënten, samenwerking met hulpverleners) en familiebeleid in de ggz. Daarnaast wordt de stand van zaken van familie-interventies en hun effectiviteit in Nederland geschetst.

Hoewel het belang van familiebetrokkenheid en familie-interventies in de ggz inmiddels breed wordt erkend, en er voldoende bewijs is voor de effectiviteit van familie-interventies, blijkt de uitvoering van familiebeleid in de praktijk te stagneren. De auteurs doen aanbevelingen om een betere basisstructuur voor familiebetrokkenheid, verankering daarvan binnen instellingen en een cultuuromslag tot stand te brengen. Hun slotbeschouwing bevat (onderzoeks)aanbevelingen voor de toekomst.