Auteurs

Rehabilitatie & Herstel

1106 producten gevonden.
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Karl Huisman Rik van Dijk

In deze beschouwende bijdrage geven de auteurs hun visie op het kijken naar herstelondersteuning en werken vanuit de herstelvisie als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Zij analyseren dat het in feite...
Meer info
3,90
Van ervaringsdeskundigen is (een) hoop te leren

Van ervaringsdeskundigen is (een) hoop te leren

Daantje Daniëls

Je leest het regelmatig, ervaringsdeskundigen die zichzelf ‘hoopverlener’ noemen. Hoopverlener als een beroepsaanduiding of zelfs eretitel. Hoop wordt vaak benoemd maar lijkt nauwelijks praktisch...
Meer info
3,90
Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Nicole van Erp Maaike van Vugt

In deze bijdrage een overzicht van de totstandkoming en de aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos hebben deze samen met de praktijk...
Meer info
3,90
Redactioneel

Redactioneel

Jaap van Weeghel

In dit eerste nummer van 2023 groepeert een aantal bijdragen zich als vanzelf rond het thema ervaringsdeskundigheid. Meestal moet een redactie zich fl ink inspannen om een aansprekend thema te bedenken en goed...
Meer info
Gratis
Participatie en Herstel 1 - 2023 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 1 - 2023 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 1 - 2023 (complete uitgave)

Meer info
9,95
Antipsychotica zonder schadelijke bijwerkingen

Antipsychotica zonder schadelijke bijwerkingen

Een boekje met tips en ervaringen van en voor mensen die leven met psychosegevoeligheid. 100% verzamelde ervaringskennis ter inspiratie. Psychosegevoeligheid is iets anders dan het meemaken van een (eenmalige)...
Meer info
Gratis
'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

'ZIE' de potenties, de sociale behoeften en de zingevingsbehoeften van ouderen die zorg ontvangen

De Europese bevolking wordt steeds ouder, en het aantal oudere burgers groeit gestaag. Het gevolg is een toenemende vraag naar zorg. De meeste zorg is gericht op medische en fysieke aspecten, maar ouder worden...
Meer info
Gratis
Een THUIS maken: Ontwerpprincipes voor goed wonen

Een THUIS maken: Ontwerpprincipes voor goed wonen

Max Huber Herma Kerssies

In deze paper beschrijven we aan de hand van inzichten uit de omgevingspsychologie wat er nodig is om een thuis te maken, juist voor groepen die lang geen thuis hebben gehad, te weten: ruimte voor eigen regie,...
Meer info
Gratis
Uit het buitenland

Uit het buitenland

Toine Ketelaars Jaap van Weeghel

Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Meer info
Gratis
Rehab

Rehab

Rehab

Meer info
Gratis