Auteurs

11 producten gevonden.
Eetstoornissen bij meisjes

Eetstoornissen bij meisjes

Greta Noordenbos

Eetstoornissen komen vaker voor bij meisjes en jonge vrouwen dan bij jongens en man- nen. Hoe valt dat te verklaren? Heeft dat te maken met verschillen in lichamelijke ont- wikkeling of met de culturele...
Meer info
3,95
Onderdeel van Meisjes in zorg
K-EET Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen ‐ al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen ‐ bij kinderen en jongeren.

K-EET Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen ‐ al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen ‐ bij kinderen en jongeren.

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte met in 10% van de gevallen de dood als gevolg. Daar staat tegenover dat het grootste deel van de patiënten met een eetstoornis bij tijdige...
Meer info
Gratis
Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen

Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die vooral jonge mensen treffen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een...
Meer info
Gratis
De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

Simona Karbouniaris Annelies van de Watering

Bij Centrum Eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen, en bij Rintveld, behorend bij Altrecht, zijn al enige tijd enkele ervaringswerkers actief. Zij bewegen zich op het snijvlak van...
Longread - Seksualiteit

Longread - Seksualiteit

Dr. Martine F. Delfos

Seksualiteit heeft de gemoederen altijd beziggehouden. Voor kinderen en jeugdigen is het van het grootste belang dat ze zich seksueel gezond kunnen ontwikkelen, maar vanzelfsprekend is het niet.
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 107 - 2019
Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

uke van Dijk Paul Goudena Frans Leenders

De afgelopen jaren is in Nederland (en in andere Westerse landen) een toenemende belangstelling waar te nemen met betrekking tot de vraag hoe de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek naar...
Over kinderen en seks

Over kinderen en seks

Willem Koops Dr. Bas Levering Madelon Pieper Micha de Winter Dr. Martine F. Delfos Channah Zwiep

In het eerste hoofdstuk beschrijft Koops hoezeer in de ontwikkelingspsychologie de seksuele ontwikkeling als thema goeddeels ontbreekt. Wie de oorzaken van dit ver- schijnsel wil weten moet naar zijn inzicht...
Meer info
9,90
Knelpunten in het hart van autisme

Knelpunten in het hart van autisme

Dr. Martine F. Delfos Heleen Wesselius

De aanmeldingen bij de levenseindekliniek lopen exponentieel op. In 2011 voltrok het levenseinde via euthanasie wegens psychisch ondragelijk lijden zich 13 keer, in 2016 wel 60 keer en in 2021 zelfs 115 keer.
Meer info
Gratis
De vrouwelijke strategieën bij gevaar: nice or victim

De vrouwelijke strategieën bij gevaar: nice or victim

Dr. Martine F. Delfos

Het gericht aandacht besteden aan meisjes in de zorg suggereert een verschil met jongens. Terecht. Er zijn verschillen in de aantallen meisjes of jongens die een beroep doen op de zorg of waarvoor een beroep...
Meer info
3,95
Onderdeel van Meisjes in zorg
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Marianne Bassant 4 Van betekenis | Marian Klein Bramel 5 De invloed van stigma op herstel. Lezing uitgesproken op het congres Beter in Beeld | Annette Plooy 13...