De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij Centrum Eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen, en bij Rintveld, behorend bij Altrecht, zijn al enige tijd enkele ervaringswerkers actief. Zij bewegen zich op het snijvlak van ervaringsdeskundigheid1 en hulpverlening. Uit onderzoek (Van Slooten & van Bekkum, 2005; Karbouniaris & Brettschneider, 2008-2009) weten we inmiddels dat ervaringsdeskundigen steeds dichterbij het primaire proces van de hulpverlening doordringen. Maar wat is precies hun rol in een dergelijk gespecialiseerd centrum voor mensen met eetstoornissen? Hoe verhouden zij zich tot de reeds bestaande hulpverlening? Hoe maken zij hun intrede in derdelijnsvoorzieningen en welke werkwijzen hanteren zij?

Nederland telt zo'n zestien gespecialiseerde ggz-centra in de derde lijn voor mensen met anorexia, boulimia en atypische eetstoornissen.
Centrum Eetstoornissen Ursula en Rintveld bieden ruimte aan respectievelijk (gemiddeld) 1000 en 400 cliënten op jaarbasis. Beide centra verwierven eind 2008 een TOPggz-certificering, waarmee zij zich als specialistisch centrum profileerden en onderscheidden in de derdelijnszorg. Begin 2008 gingen zij de uitdaging aan om ervaringswerkers in deeltijdverband aan te trekken. Zij hopen hiermee tegemoet te komen aan behoeften van cliënten die niet - of onvoldoende - worden beantwoord. Want ondanks het aanbod aan gespecialiseerde zorg voor mensen met eetstoornissen is bekend dat een fors aantal mensen nog steeds geen hulp ontvangt en dat de geboden hulp lang niet altijd (voldoende) soelaas biedt. Ook wordt de geleverde zorg vrij fragmentarisch en symptoomgericht georganiseerd.