Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afgelopen jaren is in Nederland (en in andere Westerse landen) een toenemende belangstelling waar te nemen met betrekking tot de vraag hoe de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek naar een hoger niveau getild kan worden (zie bijvoorbeeld GGZ Nederland, 2009; Kroon et al., 2008; Plooy, 2008; Van Rooijen, 2008; Wiersma et al., 2008; De Vries et al., 2010). Er is echter geen eenduidige visie op de wijze waarop deze verbetering van zorg bereikt kan worden. Drie verschillende invalshoeken op de zorg en twee daarbij betrokken partijen - professionele hulpverleners en cliënten - worden geanalyseerd met behulp van het begrippensysteem van de Amerikaanse filosoof Pepper.