Auteurs

3 producten gevonden.
Ongebonden schilvoorzieningen en maatschappelijke participatie

Ongebonden schilvoorzieningen en maatschappelijke participatie

Dick Oudenampsen Marjan de Gruijter

Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek dat in opdracht van de Landelijke Federatie van Ongebonden Schilvoorzieningen is uitgevoerd naar de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor mensen met een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2005
'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie

'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie

Frank van Hoof Dick Oudenampsen

In de voorgaande artikelen in dit themanummer over vermaatschappelijking is een beeld geschetst Jk van de stand van zaken in de dagelijkse praktijk. Tezamen illustreren de artikelen dat vermaatschappelijking,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2005
Sociaal kapitaal - Investeren in het samenleven van gehandicapte en niet-gehandicapte burgers

Sociaal kapitaal - Investeren in het samenleven van gehandicapte en niet-gehandicapte burgers

Dick Oudenampsen

De sociale integratie van burgers met een handicap is een naar mijn inziens verwaarloosd aspect van de vermaatschappelijking, maar is tevens de achilleshiel van het proces van vermaatschappelijking. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Passage 1 - 2004