'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie

'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie

Productgroep Passage 1 - 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de voorgaande artikelen in dit themanummer over vermaatschappelijking is een beeld geschetst Jk van de stand van zaken in de dagelijkse praktijk. Tezamen illustreren de artikelen dat vermaatschappelijking, opgevat als een proces dat erop is gericht mensen met psychische handicaps in de gelegenheid te stellen een eigen plek in de samenleving te vinden, pas aan het begin staat. Vermaatschappelijking verkeert voor een belangrijk deel nog in de fase van het verkennen van de mogelijkheden, het identificeren van de voorwaarden (draagvlak, samenwerking, methodiekontwikkeling) en het benoemen van de problemen bij het realiseren daarvan. Een begin is gemaakt met het doorvoeren van die bevindingen in de dagelijkse praktijk. Signalen over overlast en verwaarlozing zijn, zo beschouwd, vooral aansporingen om meer vaart te maken met het creëren van goede, maatschappelijke ondersteuning voor mensen met psychische handicaps.