Beschermd wonen met een 'plus' - Begeleiding op maat voor een bijzondere doelgroep

Beschermd wonen met een 'plus' - Begeleiding op maat voor een bijzondere doelgroep

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

'Cliënten uit de Rotterdamse maatschappelijke opvang hebben behoefte aan een RIBW-voorziening die aansluit bij de speciale leefstijl van dak- en thuislozen.'1
Om deze reden ging BW+ Strevelswijk van start, bestemd voor mensen met meervoudige problematiek met als uitgangspunt individueel wonen. BW+ Strevelswijk is opgezet in een samenwerkingsverband van de Maaskringgroep (verder te noemen Pameijeri), Bavo Europoort, Leger des Heils en het CVD. Momenteel vindt er een evaluatieonderzoek plaats en er is een tussenrapportage verschenen (Van Osenbruggen e.a., 2006). De belangrijkste resultaten komen in dit artikel aan bod.