Auteurs

Methoden en technieken

25 producten gevonden.
Uit het buitenland

Uit het buitenland

Uit het buitenland

Meer info
Gratis
Positief bekeken! Ontdek en train je talenten

Positief bekeken! Ontdek en train je talenten

Koen Westen Eline Nievers Marion Vollenberg

De training ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is binnen de ggz ontwikkeld door, voor en in cocreatie met cliënten. De training is gebaseerd op de positieve psychologie. Vanuit een...
Meer info
3,90
Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Karl Huisman Rik van Dijk

In deze beschouwende bijdrage geven de auteurs hun visie op het kijken naar herstelondersteuning en werken vanuit de herstelvisie als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Zij analyseren dat het in feite...
Meer info
3,90
Van ervaringsdeskundigen is (een) hoop te leren

Van ervaringsdeskundigen is (een) hoop te leren

Daantje Daniëls

Je leest het regelmatig, ervaringsdeskundigen die zichzelf ‘hoopverlener’ noemen. Hoopverlener als een beroepsaanduiding of zelfs eretitel. Hoop wordt vaak benoemd maar lijkt nauwelijks praktisch...
Meer info
3,90
Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Ruimte voor (inzet van) ervaringskennis en -deskundigheid. Generieke module ervaringsdeskundigheid

Dienke Boertien Nicole van Erp Maaike van Vugt

In deze bijdrage een overzicht van de totstandkoming en de aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos hebben deze samen met de praktijk...
Meer info
3,90
‘Tegenspraak brengt ons verder’

‘Tegenspraak brengt ons verder’

Jaap van Weeghel Jacques Zeelen

Wat is een goede sociale interventie? Een kritische correspondentie over IPS en meer In het decembernummer van Participatie en Herstel lees je onder meer een introductie op een kritische discussie tussen...
Meer info
Gratis
Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

In dit Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen brengt Zorginstituut Nederland belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom psychische problemen in beeld. Dat doen we...
Meer info
Gratis
Psychedelica-therapie: Over psychedelica en de therapeutische toepassingen van psychedelica bij psychische aandoeningen

Psychedelica-therapie: Over psychedelica en de therapeutische toepassingen van psychedelica bij psychische aandoeningen

Psychedelica zijn bewustzijnsveranderende middelen: ze kunnen de zintuigelijke waarneming, zoals zicht, gehoor, smaak en reuk beïnvloeden. En ze kunnen hallucinogene effecten veroorzaken. Het besef van...
Meer info
Gratis
Uit het buitenland

Uit het buitenland

Toine Ketelaars Jaap van Weeghel

Uit het buitenland - Kenniscentrum Phrenos signaleert

Meer info
Gratis
Taal in de psychische zorg. De betekenis van ervaringsdeskundigen

Taal in de psychische zorg. De betekenis van ervaringsdeskundigen

Dr. Jaap van der Stel

Taal kennen we in diverse modaliteiten. Zo is muziek een universele taal en kennen we de taal van ons lichaam (niet te verwarren met gebarentaal) of de taal van kleur. Deze bijdrage gaat in op verbale taal aan...
Meer info
3,90