Auteurs

458 producten gevonden.
Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht

Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht

Diana Roeg Chijs van Nieuwenhuizen Jaap van Weeghel Neis Bitter

Nog altijd is er met name voor de groep mensen met langerdurende psychische problemen die beschermde en ambulante woonbegeleiding krijgen of op verblijfsafdelingen wonen, relatief weinig ontwikkeling van en...
Meer info
3,90
Herstelondersteunende zorg in een gesloten kliniek

Herstelondersteunende zorg in een gesloten kliniek

Inge van Loenen Violet de Gier Berno van Meijel Barbara Stringer

Een kwalitatieve studie De gesloten kliniek te Haarlem van GGZ inGeest is een van de 24 Nederlandse psychiatrie-afdelingen waar High Intensive Care (HIC) wordt geïmplementeerd. Herstelondersteunende zorg is...
Meer info
3,90
Participatie en Herstel 2 - 2022 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 2 - 2022 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 2 - 2022 (complete uitgave)

Meer info
9,95
Participatie en Herstel 1 - 2022 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 1 - 2022 (complete uitgave)

Participatie en Herstel 1 - 2022 (complete uitgave)

Meer info
9,95
Active Recovery Triad (ART). Ontwikkeling en implementatie van een zorgmodel in de langdurige ggz

Active Recovery Triad (ART). Ontwikkeling en implementatie van een zorgmodel in de langdurige ggz

Lisette van der Meer Jaap van Weeghel Lieke Zomer Guy Widdershoven Yolande Voskes

In 2016 werd het Active Recovery Triad (ART) model geïntroduceerd om perspectief te bieden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de langdurige ggz bij stagnerend herstel. Het ART-model heeft...
Meer info
3,90
Gebruik van persona’s bij zelfregieen herstel initiatieven

Gebruik van persona’s bij zelfregieen herstel initiatieven

Sonja Visser Katinka Hellweg

Hoe draagt het schrijven van persona’s – fictieve personen als representatie van een groep – bij aan kwaliteit en verantwoording van zelfregie- en herstelinitiatieven? Vijf zelfregie- en...
Meer info
3,90
Het herstellend vermogen van cliënten die relatief kort in zorg zijn bij Lister

Het herstellend vermogen van cliënten die relatief kort in zorg zijn bij Lister

Nienke Wassenaar

In deze bijdrage een verslag van kwantitatieve analyse van de resultaten van de Herstellijst 2.0, uitgevoerd door de auteur bij cliënten van Lister. De vragenlijst, in zijn huidige vorm in gebruik sinds...
Meer info
3,90
In hoeverre bevordert Urk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

In hoeverre bevordert Urk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid?

Ard Sprinkhuizen Alie Weerman Leonard van Wijk Femmy Visser

In deze bijdrage een verslag van een verkenning naar de draagkracht van de specifieke gemeenschap op Urk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, waarin herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren...
Meer info
3,90
De Integrale Herstelschaal. Meten van herstel bij mensen met ernstige psychische problemen

De Integrale Herstelschaal. Meten van herstel bij mensen met ernstige psychische problemen

Annet Nugter Wilma Swildens Ellen Visser Georgia Lucassen Barbara Schaefer

De Integrale Herstelschaal is een instrument om regelmatig uitkomsten te kunnen meten (routine outcome monitoring, ROM) wat betreft herstel en kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen...
Meer info
3,90
Opvattingen en misvattingen over herstel - Het implementeren van herstelgerichte praktijken in de geestelijke gezondheidszorg

Opvattingen en misvattingen over herstel - Het implementeren van herstelgerichte praktijken in de geestelijke gezondheidszorg

MIKE SLADE MICHAELA AMERING MARIANNE FARKAS BRIDGET HAMILTON MARY O’HAGAN GRAHAM PANTHER RACHEL PERKINS GEOFF SHEPHERD SAMSON TSE ROB WHITLEY

In de geestelijke gezondheidszorg is men herstel gaan beschouwen als een persoonlijke en subjectieve ervaring. Deze visie op herstel is in veel landen de basis van het beleid voor geestelijke gezondheidszorg.
Meer info
3,90