Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht

Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nog altijd is er met name voor de groep mensen met langerdurende psychische problemen die beschermde en ambulante woonbegeleiding krijgen of op verblijfsafdelingen wonen, relatief weinig ontwikkeling van en onderzoek naar persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel, goede ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld ART of cognitieve remediatie) niet te na gesproken. De zorgaanbieders zijn naarstig op zoek naar wat ze kunnen doen om verder herstel voor deze groep te ondersteunen. Dit artikel vat de resultaten en aanbevelingen samen van een onderzoek (scoping review) naar herstelondersteunende interventies voor de langdurende ggz en woonbegeleiding.