Herstelondersteunende zorg in een gesloten kliniek

Herstelondersteunende zorg in een gesloten kliniek

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een kwalitatieve studie
De gesloten kliniek te Haarlem van GGZ inGeest is een van de 24 Nederlandse psychiatrie-afdelingen waar High Intensive Care (HIC) wordt geïmplementeerd. Herstelondersteunende zorg is een van de pijlers van de HIC-units. Middels kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews met hulpverleners van de afdeling zijn diverse aspecten rondom de invoering en toepassing van herstelondersteunende zorg onderzocht.