Auteurs

7 producten gevonden.
Woonstart (2). Ervaringen met implementatie

Woonstart (2). Ervaringen met implementatie

Lenneke Docter Corine Timmer Charlotte Wunderink Annemarie Zijlstra Marieke Kingma

In dit tweede deel over het ggz-programma Woonstart bij Cosis delen de auteurs hun ervaringen met de implementatie. Ze gaan ook in op het kwalitatieve onderzoek dat meeliep met de uitvoering van het programma.
Meer info
3,90
Woonstart (1). GGZ-programma bij Cosis. Drie jaar programmatisch werken aan herstel

Woonstart (1). GGZ-programma bij Cosis. Drie jaar programmatisch werken aan herstel

Charlotte Wunderink Annemarie Zijlstra Lenneke Docter Corine Timmer

In een tweeluik worden in dit eerste deel de achtergrond van het Woonstartprogramma en het programma zelf beschreven (opzet, inhoud en organisatie), en daarnaast de resultaten van een kwantitatief onderzoek...
Meer info
3,90
Reflecties op de inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers. SPRINT-project

Reflecties op de inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers. SPRINT-project

Frank Bogman Petra Havinga Charlotte Wunderink

Ervaringsdeskundigen (ED’s) zijn nadrukkelijk bij de opzet en uitvoering van het SPRINT-project (zie blz. 16-27) betrokken, onder andere als gespreksleider tijdens de focusgroepen. Met hen is teruggekeken...
Meer info
3,90
SPRINT. Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar sociale contacten in het beschermd/begeleid wonen

SPRINT. Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar sociale contacten in het beschermd/begeleid wonen

Frank Bogman Petra Havinga Charlotte Wunderink

Sociale netwerken en contacten zijn belangrijk voor het herstelproces van mensen met een ernstige psychische aandoening, maar zij krijgen niet altijd de gewenste of benodigde ondersteuning. Tegelijkertijd is...
Meer info
3,90
Optimaal Leven. Herstelgericht werken in de wijk in Drenthe

Optimaal Leven. Herstelgericht werken in de wijk in Drenthe

Charlotte Wunderink Willemijn Kemp Wout Diekman

Hulpverleners moeten sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet in 2015 steeds meer over organisatie- en domeingrenzen heen, hun inzet met elkaar afstemmen en zorg...
Meer info
3,90
Inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers.

Inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers.

Charlotte Wunderink Petra Havinga Frank Bogman

Het SPRINT-project naar sociale contacten in het beschermd/ begeleid wonen Sociale netwerken en relaties zijn voor mensen met een ernstige psychische aandoening belangrijke factoren voor herstel en tegelijk...
Meer info
3,90
Boeken

Boeken

Margit van der Meulen Charlotte Wunderink

IPS werkt!
Didaktiekboek Ervaringsdeskundigheid

Meer info
Gratis