Auteurs

2 producten gevonden.
De culturele formulering in de rehabilitatiepraktijk

De culturele formulering in de rehabilitatiepraktijk

Huub Beijers Saskia van Slogteren

Cultuursensitief werken is de afgelopen dertig jaar een van de ijkpunten geworden voor kwaliteit van zorg. Misschien staat het nog niet in ieder beleidsstuk als zodanig beschreven, maar in de praktijk van de...
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 15. Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 15. Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst

Huub Beijers Hilly Beuving

De invloed van etnische en culturele diversiteit voor het beleven van en betekenis geven aan gezondheid en ziekte, en de gevolgen voor de zorg hebben ook in de ggz aandacht gekregen. Het rehabilitatieveld lijkt...