Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 15. Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 15. Rehabilitatie van cliënten van allochtone herkomst

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 702 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De invloed van etnische en culturele diversiteit voor het beleven van en betekenis geven aan gezondheid en ziekte, en de gevolgen voor de zorg hebben ook in de ggz aandacht gekregen. Het rehabilitatieveld lijkt echter relatief weinig van het interculturalisatieproces van de laatste 25 jaar te hebben geprofiteerd. Er is alle aanleiding om het vraagstuk van de rehabilitatie van cliënten van allochtone afkomst op de agenda te zetten. Vergeleken met de autochtone populatie met langdurende psychische problematiek is de allochtone groep gemiddeld veel jonger en bevindt die zich ook meer buiten het zicht van de ggz: ( jeugd)gevangenissen, vluchtelingenopvang, relatief vaker thuis. Dat vraagt om onconventionele oplossingen waarvan enkele voorbeelden worden beschreven, in omstandigheden waar de normen van de ggz minder geldingskracht lijken te hebben. De auteurs verkennen twee interventies binnen de transculturele hulpverlening en interculturalisatie die ook voor rehabilitatie relevant zijn: de communitybenadering en empowerment en herstel. Zowel rehabilitatie als interculturalisatie zijn bewegingen, die de gevestigde psychiatrische praktijk willen veranderen. Ze kunnen van elkaar leren. Het geconstateerde gebrek aan kruisbestuiving tussen beide is een uitdaging aan het veld. Rehabilitatie moet zich meer rekenschap geven van cultuur en etniciteit als relevante factoren in het contact met zijn cliënten en bereid zijn om de eigen culturele en morele grondslagen van de hulpverlening ter discussie te stellen.